Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1951 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1951 tuổi con gì?

Năm 1951 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1951 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1951, thì người sinh năm 1951:

  • Thiên can Tân
  • Tuổi Mão, cầm tinh con mèo,
  • Là con giáp thứ 4 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1951 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 5 tháng 02 năm 1951 (dương lịch): Tuổi con cọp, năm Canh Dần.
  • Từ ngày 6 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1952 (dương lịch): Tuổi con cọp, năm Tân Mão.

Ảnh Năm 1951 - Tuổi Tân Mão

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 6 tháng 02 năm 1951 đến ngày 26 tháng 01 năm 1952 (dương lịch) là tuổi Tân Mão.